Tips og Tricks

Samsung Galaxy S5 - Ultra Power Feature - Tips & Tricks til at spare strøm på din smartphone

162 views

tirsdag den 19. august 2014
I denne video gennemgår vi Samsung Galaxy S5s Ultra Power feature. Ultrastrømbesparende Samsung Galaxy S5. Samsung introducerer en ny super strømsparetilstand i Galaxy S5. Her i denne video kan du se, hvordan den fungerer. Samsung introducerer sammen med topmodellen Galaxy S5 en Ultra Power Saving Mode, der er i stand til at forlænge standbytiden ret kraftigt, hvis man kommer ned på kritisk batteriniveau.

Ved 10 procent strøm tilbage lovede Samsung da galaxy S5 blev præsenteret, at S5 stadig vil have 24 timers standby-tid, når du starter Ultra Power strømspareren. Yderligere har Samsung fortalt, at når der er en tredjedel strøm tilbage på batteriet, kan Samsung Galaxy S5 ligge standby i otte hele dage. Læs mere om Galaxy S5 tips og tricks her!
http://www.callme.dk/samsung-univers/galaxy-s5

Du holder dig ikke kun forbundet på farten via Call mes lynhurtige netværksforbindelser. De nyeste Samsung Galaxy S5-telefoner har mange andre smarte funktioner, der altid holder dig forbundet med venner, familie og kolleger. Du kan blandt andet nemt og hurtigt dele dine, billeder, vinduer, skærmbilleder, og filer med andre og synkronisere din hjemmePC eller arbejdscomputer med dit Galaxy-device på den måde kan du redigere, gemme og udgive dokumenter. Flere Galaxy S5 tips og tricks kommer her.

Ultra Power Saving slår alle de funktioner der bruger kostbar strøm fra, og bringer Samsung Galaxy S5 i en slags overlevelsestilstand, skærmen bliver tilmed vist i gråtoner så batteriet kan holde i længere tid.

Call me sørger for at du altid har forbindelse til dem du holder af. Vi leverer netværket og du bruger strømsparefunktionen til at holde kontakten til omverdenen. Call me har altid det rigtige abonnement til dig, uanset hvor meget du taler eller hvor meget data du bruger.

Glemmer du at lade op Samsung S5 inden du tager hjemmefra, kan du trygt sætte din Galaxy S5 i ultra power strøm spare tilstand. Du kan kun modtage opkald og SMS, men det er jo også rigeligt til at du kan holde kontakten, når du virkelig trænger til at ringe til kæresten, eller skal sende en MMS til din nyeste flirt.

Call me står også bag ”Tal Ordentligt” kampagnen, hvor der opfordres til at vi taler pænt til hinanden, en sjov detalje ved de videoer er at alle der er med i videoerne er ansat i Call me. Virksomhedskulturen hos Call me er helt unik og det skinner igennem i denne kampagne, der gør at Call me skiller sig ud af mængden. Se Galaxy S5 tips og tricks på Call mes Samsung Univers her.
http://www.callme.dk/samsung-univers/

Stay connected and share content anywhere. Ultra Power Saving Samsung Galaxy S5. Samsung introduces a new Ultra Power save mode in Galaxy S5. Here in this video you can see how this feature works. Samsung introduces along with the flagship Galaxy S5 an Ultra Power Saving Mode, which is able to extend the standby time quite significantly if you get down to critical battery level. See more Galaxy S5 tips and tricks – read on.

At 10 percent power left as promised by Samsung, when galaxy S5 was presented the S5 will still have 24 hours of standby time when you start the power saver. Further, Samsung said that when there is a third power left in the battery, the Call me Samsung Galaxy S5 lie idle for eight full days. Read about S5 tips and tricks HERE:
http://www.callme.dk/samsung-univers/galaxy-s5

You keep not only connected on the go via the Call mes stable connectivity. The latest Samsung Galaxy S5 phones have many other cool features that always keep you connected with friends, family and colleagues. You can for example easily and quickly share your, pictures, windows, screens, and files with others and synchronize your PC or work computer with your Galaxy device in this way, you can edit, save and publish documents. Ultra Power Saving beats all the functions that use expensive power from, and brings Samsung Galaxy S5 in a kind of survival mode, the display is even shown in grayscale so that the battery in Ultra Power mode can last longer.

Call me keeps you always connected to those you love. We provide network and you use the power saving mode to keep in touch with the outside world. Call me always have the right subscription for you, no matter how much you talk, or how much data you use.

If you forget to recharge the Samsung S5 before you leave home, you can safely put your Galaxy S5 Ultra Power save mode. You can only receive calls and SMS, but it's also plenty to keep in touch when you really need to call her boyfriend, or sending an MMS to your latest flirtation.

Call me is also behind the "Tal Ordentligt" campaign, which calls for us to speak nicely to each other, a fun detail of the videos is that all the people in the videos are employed in Call me. The corporate culture at Call me is unique and it shines through in this campaign that makes Call me stand out of the crowd. Make sure you visit the Samsung Universe from Call me
http://www.callme.dk/samsung-univers/