Tips og Tricks

Samsung Galaxy S5 - Pulsmåler Test - Tips & Tricks til Sport og Fitness med din Smartphone

216 views

tirsdag den 19. august 2014
Samsung Gear Fit bliver her vist frem, der lægges vægt på pulsmåleren i Gear Fit, der virkelig bliver sat på prøve. Se hvilke tips og tricks drengene bruger.
Gear Fit byder på stopur, søvntracker, skridttæller, pulsmåler, træningsstyring, meddelelsescenter, timer, medie-fjernstyring og sidste smarte ting er ’find min enhed’. Et tryk på denne og den parrede Samsung Galaxy S5 telefon lyser op og larmer, der hvor den befinder sig.

Timer og stopur fungerer perfekt. Spændende, og helt nyt, er fjernbetjening til musik, den kan kontrollere musikafspilning og lydniveauet i høretelefonerne. Superpraktisk når Samsung Galaxy S5 er gemt i dinelommer imens du fræser rundt i den lokale park.

Der hvor Fit skal vise sin værdi, er når den logger data. Samsung Gear Fit datalogger dine skridt, dine søvndata, pulsmålinger samt bevægelses eller cykle træningsdata bliver sendt videre til S Health en fitness-app i din Samsung Galaxy S5. Fra S5 bliver alle data omregnet til dit kalorieforbrug og derefter gemmes de online. Fit er perfekt som skridtmåler, data bliver overført hver tredje time og du bliver præmieret med en fin ”guldmedalje” når dit forudbestemte mål er nået. Læs andre S5 tips og tricks her!
http://www.callme.dk/samsung-univers/galaxy-s5

Når du sætter træning i gang, er Fit afhængig af Samsung Galaxy S5 GPS, opdateringer om hastighed lagres ved hjælp af telefonens GPS. Du kan altid se hvor langt du og din elskede Samsung Galaxy S5 har bevæget jer. Læg mærke til at I videoen bliver pulsmåleren virkelig sat på arbejde. De to friske fyre får pulsen helt op. Kan Gear Fit følge med? Er det virkelig sandt at den ene fyr skal skifte undertøj efter videoen?Fik du set S5 tips og tricks?

Samsung Galaxy S5 med Gear Fit fås hos Call me. Call me sørger for at du altid har forbindelse til dem du holder af. Vi leverer netværket så det fungerer hver gang. Call me har altid det rigtige abonnement til dig, uanset hvor meget du taler eller hvor meget data du bruger på din Galaxy telefon.

Call me står også bag ”Tal Ordentligt” kampagnen, hvor der opfordres til at vi taler pænt til hinanden, en sjov detalje ved de videoer er at alle der er med i videoerne er ansat i Call me. Virksomhedskulturen hos Call me er helt unik og det skinner igennem i denne kampagne, der gør at Call me skiller sig ud af mængden. Se Call mes Samsung Univers her.
http://www.callme.dk/samsung-univers

Samsung Gear Fit is presented here, the emphasis is on the heart rate monitor in Gear Fit that really is put to the test. See Samsung S5 tips and tricks here.

Gear Fit features stopwatch, sleep tracker, pedometer, heart rate monitor, training management, communication center, timer, media remote and last smart thing is 'find my device'. Pressing this and the paired Samsung Galaxy S5 phone lights up and makes noise, where it is located.
Timer and stopwatch functions perfectly. An exciting and new feature is the remote control for music, it can control music playback and volume level of the headphones. Super-practical when Samsung Galax S5 is stored in your pocket while milling around doing fitness in the local park. Where Fit must demonstrate its value, is when it logs data. Samsung Gear Fit registers your steps, your sleep data pulse measurements as well as movement or cycling workouts are forwarded to S Health a fitness app on your Samsung Galaxy S5. From S5 all data is converted into calories and then they are saved online. Fit is perfect as a pedometer, data is transmitted every three hours and you will be rewarded with a fine "gold medal" when your predetermined goal is reached. Nice feature eh?
Read more S5 tips and tricks here.
http://www.callme.dk/samsung-univers/galaxy-s5

When your training starts, Fit is depending on Samsung Galaxy S5 GPS, the device updates on speed are stored using the phone's GPS. You can always see how far you and your beloved Samsung Galaxy S5 have moved. Note that in the video is heart rate monitor feature is really put to work. The two cool fitness guys get your heart rate up. Can Gear Fit follow? Is it really true that one guy to change underwear after the video?

Samsung Galaxy S5 with Gear Fit available from Call me. Call me keeps you always connected to those you love. We provide network so it works every time. Call me always have the right subscription for you, no matter how much you talk, or how much data you use on your Galaxy phone.

Call me is also behind "Tal Ordentligt" campaign, which calls for us to speak nicely to each other, a fun detail of the videos is that all there is in the videos are employed in Call me. The corporate culture at Call me is unique and it shines through in this campaign that makes Call me stand out of the crowd. See Call mes Samsung Universe here with more S5 tips and tricks.
http://www.callme.dk/samsung universe